Steun het Cubaanse volk, stop de blokkade! Oproep van de Belgische afdeling van REDH

We eisen het einde van de blokkade tegen Cuba en het schrappen van Cuba van de lijst van landen die het terrorisme steunen.


 

64 jaar geleden trok de VS de blokkade tegen Cuba op gang. Het doel is expliciet: honger, wanhoop en de omverwerping van de regering uit te lokken. Dat kan je lezen in het memorandum van Lester Mallory, adjunct-assistent-staatssecretaris voor Inter-Amerikaanse Zaken, van 6 april 1960. Sindsdien vormt die economische, commerciële en financiële blokkade van Cuba het centrale onderdeel van het VS-beleid ten aanzien van het eiland. Het is de langste en meest doorgedreven blokkade tegen een land in de geschiedenis.

De laatste vier jaar is die blokkade nog verscherpt door 243 extra maatregelen en door het plaatsen van Cuba op de arbitraire VS-lijst van landen die zogezegd het terrorisme steunen. Dat maakt 95% van de internationale financiële transacties van het eiland onmogelijk. Het gevolg is een uiterst zware economische crisis, die nog verergerd wordt door de gevolgen van de wereldwijde crisis en de Covid-pandemie.

Bovenop die economische verstikking van een heel volk komt de media-intoxicatie, die er alles aan doet om – zowel binnen als buiten het eiland – de schuld bij de Cubaanse regering te leggen én om de bevolking tegen haar op te zetten. Meer nog, de VS-ambassade in Cuba beweert bezorgd te zijn om het welzijn van de Cubaanse bevolking, terwijl ze zelf de hoofdoorzaak is van het probleem.

Op zondag 17 maart waren er op drie plaatsen enkele volledig begrijpelijke protesten van de bevolking, omwille van herhaalde langdurige elektriciteitspannes en problemen bij de bevoorrading van de gesubsidieerde basisvoedselkorf. De lokale overheden zijn onmiddellijk met de protesterende mensen in dialoog gegaan. Tegen de avond was het overal rustig.

Internationaal werden de protesten onmiddellijk opgeblazen en voorgesteld als ‘massieve protesten tegen de regering Diaz Canel’, terwijl ze in eender welk ander land niet eens nieuwswaarde zouden hebben. Meer nog, dat soort protest wordt eerder met politiegeweld neergeslagen, denk aan de gele hesjes in Frankrijk of de volksprotesten in Chili.

De VS-politiek van blokkade en mediamanipulatie behoort tot het arsenaal van de niet-conventionele oorlogsvoering die ze overal ter wereld inzetten om hun belangen te dienen. De Belgische afdeling van het Netwerk van Intellectuelen en Kunstenaars ter Verdediging van de Mensheid roept op om het Cubaanse volk te steunen. We zullen niet blijven toezien hoe de bevolking tot miserie gedreven wordt door de misdadige politiek van een tanende grootmacht, die ook elders in de wereld enkel oorlog en vernietiging brengt.

We eisen het einde van de blokkade tegen Cuba en het schrappen van Cuba van de lijst van landen die het terrorisme steunen.

 

Shares